קרקעות להשקעה

*עובדה מפתיעה: 93% מהקרקעות בישראל בבעלות המדינה