הרובע הצפוני

מספר יח"ד: 10,000
סטטוס: תכנון
הרצליה